;)
  PO REDOSLIJEDU IZLAŽENJA U HRVATSKOJ (Vjesnik, Korpus)
  PO REDOSLIJEDU IZLAŽENJA U ITALIJI
  ALAN FORD SPECIAL
  ALAN FORD - PRIČE BROJA JEDAN
  ALAN FORD KLASIK (Strip Agent)
  JUBILARNE EPIZODE
  O NEOBJAVLJENIM tj. NAKNADNO OBJAVLJENIM EPIZODAMA
  PIRATSKA IZDANJA
  SUPER STRIP MAXI
  ALAN FORD TROBROJ
  SUPER SERIJA (REPRINTI)
  ALAN FORD U SR JUGOSLAVIJI (SRBIJI I CRNOJ GORI)
  ALAN FORD U MAKEDONIJI
  ALAN FORD U SLOVENIJI
  ALAN FORD U OSTALIM ZEMLJAMA (FRANCUSKA, DANSKA...)
  SUPER STRIP BIBLIOTEKA


Nekoliko naslovnica Alana Forda (#1, #50, #76, #184, #343).

.
.