Lunov magnus strip

LUNOV MAGNUS STRIP

Izdavač: Dnevnik | Grad: Novi Sad

Ukupno brojeva: 997 [popis edicije]

Izlazilo od 1968/03 do 1993 | Format: Razni

Naslovnice | Korice (Meke/Kartonske/Tvrde): M, broširano

Napomena: Zadnji najavljeni broj nije nikad objavljen. Prva 4 broja su... [Više!]

Grupa: Čiko (D) | Lunov magnus strip | Lunov magnus strip - Novi | Zlatna serija | Zlatna serija - Nova | Zlatna serija - Specijal | Zlatna serija - Specijalni broj u koloru |

| EDICIJE: GLAVNA! | POMOĆ! | U ponudi je 71 (82) kom. edicije Lunov magnus strip.
NN Lunov magnus strip #102
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: potpis na nalovnici, pošarane unutarnje str. korica | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

Lunov magnus strip #103 Lunov magnus strip #103
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, poderana zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #112
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana unutarnja str. korica | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #262
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu, loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #417
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

Lunov magnus strip #425 Lunov magnus strip #425
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Lunov magnus strip #440
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Džudas (Judas)

NN Lunov magnus strip #455
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezana najava idućeg stripa na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Džudas (Judas)

Lunov magnus strip #476 Lunov magnus strip #476
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #506
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #512
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #514
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #517
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali hrbat, selotejp na djelu hrpta i naslovnice | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #520
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #527
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

Lunov magnus strip #527 Lunov magnus strip #527
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #532
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena zadnja korica, crveni selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #532
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #539
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #543
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali najava | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

Lunov magnus strip #547 Lunov magnus strip #547
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, fali komadić zadnje korice | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

Lunov magnus strip #560 Lunov magnus strip #560
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, poderana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #570
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #571
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica, fali str. s naslovom | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #577
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mister No

Lunov magnus strip #578 Lunov magnus strip #578
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: oštećena zadnja korica, pošaran | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

Lunov magnus strip #578 Lunov magnus strip #578
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #584
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #588
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #588
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #589
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #601
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezana najava idućeg stripa na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #610
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezana najava idućeg stripa na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #620
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarane unutarnje korice | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #631
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #658
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Lunov magnus strip #659 Lunov magnus strip #659
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #661
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #664
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #676
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #678
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #693
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezana najava idućeg stripa na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #696
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #696
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #703
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #707
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na koricama | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #717
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

Lunov magnus strip #737 Lunov magnus strip #737
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #744
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #752
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #762
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #771
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Lunov magnus strip #772 Lunov magnus strip #772
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, drugi prim. pošaran predlist | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #784
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #792
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #796
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #797
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #797
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #800
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #800
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #800
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

Lunov magnus strip #816 Lunov magnus strip #816
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

NN Lunov magnus strip #828
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #835
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #840
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica, loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

Lunov magnus strip #842 Lunov magnus strip #842
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: dvije naljepnice na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Mister No

Lunov magnus strip #843 Lunov magnus strip #843
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano, pošaran | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #845
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Ken Parker

NN Lunov magnus strip #852
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: potpis na naslovnici, pošarana str. s naslovom | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #857
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #861
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #885
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mister No

NN Lunov magnus strip #886
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp pri vrhu hrpta | Lik/Naslov/Info: Veliki Blek

NN Lunov magnus strip #893
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mali rendžer

Lunov magnus strip #942 Lunov magnus strip #942
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Lunov magnus strip #948
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarane unutarnje str. korica | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Lunov magnus strip #955
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: potpis na str. s naslovom | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

Lunov magnus strip #955 Lunov magnus strip #955
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

Lunov magnus strip #984 Lunov magnus strip #984
Cijena: 90 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Mister No

Lunov magnus strip #994 Lunov magnus strip #994
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

| Uvjeti poslovanja i korištenja | Reklamacije i povrati | Izjava o privatnosti |
| www.skab612.com | ©2011.-2021. | Web: VJ |
| Sva prava zadržana, Strip knjižara Asteroid B612 d.o.o. | OIB: 89613690552 |