Zlatna serija

ZLATNA SERIJA

Izdavač: Dnevnik | Grad: Novi Sad

Ukupno brojeva: 1103 [popis edicije]

Izlazilo od 1968/01 do 1993/07 | Format: Razni

Naslovnice | Korice (Meke/Kartonske/Tvrde): M, broširano

Napomena: N/A

Grupa: Zlatna serija | Zlatna serija - Nova | Zlatna serija - Specijal | Zlatna serija - Specijalni broj u koloru |

| EDICIJE: GLAVNA! | POMOĆ! | U ponudi je 126 (165) kom. edicije Zlatna serija.
NN Zlatna serija #33
Cijena: 150 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali zadnja korica i hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #36
Cijena: 120 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #126
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

NN Zlatna serija #169
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi i oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #177
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #187
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, fali str. s naslovom | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Zlatna serija #197
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #201
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Zlatna serija #217
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Zlatna serija #227
Cijena: 45 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali čošak naslovnice | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #258
Cijena: 50 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, pošarna naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #265
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, pošarana zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #287
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #293 Zlatna serija #293
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu, hrbat cijeli zaklaman | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #302
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi i oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #308 Zlatna serija #308
Cijena: 65 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #309 Zlatna serija #309
Cijena: 65 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #321 Zlatna serija #321
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #321
Cijena: 65 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: 2: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #376
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: markerom pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #398 Zlatna serija #398
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Priče s Divljeg zapada

NN Zlatna serija #413
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, fali zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #434 Zlatna serija #434
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: hrbat zaderan do polovice stripa | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #471
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #485
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #510
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali str. s naslovom, pošarane unutarnje str. korica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #522
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #531 Zlatna serija #531
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali sličica za najavu slijedećeg broja na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #531
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #533
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat i naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #540
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: uništen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #546
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, pošarana naslovnica i par stranica stripa | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #546 Zlatna serija #546
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #548
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #553 Zlatna serija #553
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #564
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #578
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #579 Zlatna serija #579
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #579 Zlatna serija #579
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #586 Zlatna serija #586
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: smeđi selotejp na hrptu, fali zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #594 Zlatna serija #594
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #594
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #602
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #606
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #606 Zlatna serija #606
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #606 Zlatna serija #606
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #607 Zlatna serija #607
Cijena: 35 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #615
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #616 Zlatna serija #616
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #632 Zlatna serija #632
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat, koše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #632 Zlatna serija #632
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #635
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi i oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #635
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #636
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi i oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #636
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: malo oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #639 Zlatna serija #639
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu, oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #650
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #651 Zlatna serija #651
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #653 Zlatna serija #653
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp preko cijelog hrpta | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #654 Zlatna serija #654
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: stranice odvojene od naslovnice | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #654 Zlatna serija #654
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezena sličica najave na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #655 Zlatna serija #655
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #655
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #655
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Lunov magnus strip #658
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #660
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #662
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #667 Zlatna serija #667
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #668
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #671
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #671
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #673
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #684 Zlatna serija #684
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #684 Zlatna serija #684
Cijena: 30 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: 1. prim., selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #686 Zlatna serija #686
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #688
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #693 Zlatna serija #693
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat i naslovnica | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #694
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali zadnja korica, oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #701 Zlatna serija #701
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #705
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #705
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #707
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #707
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #708 Zlatna serija #708
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica na par mjesta | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #710
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #715
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #719
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #721 Zlatna serija #721
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #749
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #749
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #771 Zlatna serija #771
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom. | Naslovnica: #2

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Lunov magnus strip #771
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #777
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: izrezana najava idućeg stripa | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #803 Zlatna serija #803
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #817 Zlatna serija #817
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #818 Zlatna serija #818
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #826 Zlatna serija #826
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #834
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fleka na zadnjoj korici | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #849 Zlatna serija #849
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #856
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #861
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #869 Zlatna serija #869
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #876 Zlatna serija #876
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #878
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #879
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: fali zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #883
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #888 Zlatna serija #888
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #897
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: kosi hrbat, potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #898 Zlatna serija #898
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: 2 prim. potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #906 Zlatna serija #906
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #908
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #910
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvano | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #912 Zlatna serija #912
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #913 Zlatna serija #913
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #920
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #921
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #924 Zlatna serija #924
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #932 Zlatna serija #932
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 2 kom.

Napomena: 2 prim. fali str. s naslovom | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #935 Zlatna serija #935
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 2 kom. | Naslovnica: #2

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #947 Zlatna serija #947
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: loše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #949 Zlatna serija #949
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #955 Zlatna serija #955
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #957
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #961
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #971
Cijena: 18 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

NN Zlatna serija #987
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #1001
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana unutarnja str. naslovnice | Lik/Naslov/Info: Zagor

Zlatna serija #1001 Zlatna serija #1001
Cijena: 25 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Zagor

NN Zlatna serija #1009
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

NN Zlatna serija #1021
Cijena: 20 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1023 Zlatna serija #1023
Cijena: 12 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #1031 Zlatna serija #1031
Cijena: 15 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: zaflekana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #1043 Zlatna serija #1043
Cijena: 10 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1046 Zlatna serija #1046
Cijena: 8 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #1067 Zlatna serija #1067
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Kapetan Miki

Zlatna serija #1069 Zlatna serija #1069
Cijena: 70 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1075 Zlatna serija #1075
Cijena: 70 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1078 Zlatna serija #1078
Cijena: 55 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: oštećena zadnja korica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1080 Zlatna serija #1080
Cijena: 60 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: potpis na naslovnici | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1080 Zlatna serija #1080
Cijena: 75 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1082 Zlatna serija #1082
Cijena: 40 kn | Na raspolaganju: 2 kom. | Naslovnica: #2

Napomena: loše očuvan strip | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1082 Zlatna serija #1082
Cijena: 65 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1084 Zlatna serija #1084
Cijena: 80 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #1084 Zlatna serija #1084
Cijena: 90 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #1091 Zlatna serija #1091
Cijena: 50 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: pošarana naslovnica | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1091 Zlatna serija #1091
Cijena: 80 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1092 Zlatna serija #1092
Cijena: 100 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #1094 Zlatna serija #1094
Cijena: 80 kn | Na raspolaganju: 2 kom. | Naslovnica: #2

Napomena: malo oštećen hrbat | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

Zlatna serija #1096 Zlatna serija #1096
Cijena: 70 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: selotejp na hrptu | Lik/Naslov/Info: Tex Willer

Zlatna serija #1102 Zlatna serija #1102
Cijena: 70 kn | Na raspolaganju: 1 kom.

Napomena: N/A | Lik/Naslov/Info: Komandant Mark

| Uvjeti poslovanja i korištenja | Reklamacije i povrati | Izjava o privatnosti |
| www.skab612.com | ©2011.-2019. | Web: VJ |
| Sva prava zadržana, Strip knjižara Asteroid B612 d.o.o. | OIB: 89613690552 |