Kada kliknete na naslov neke od edicija, otvara se stranica sa popisom stripova koje trenutno imamo u ponudi te njihove cijene. Samo zaglavlje su osnovni podaci o traženoj ediciji koji se učitavaju iz naše "Baze strip podataka" (BSP), u kojoj se nalaze popisane gotovo sve edicije objavljene na ovim prostorima, kao i veliki broj detaljnih popisa pojedinih edicija. Svi podaci su čisto informativni i ne snosimo odgovornost za moguće pogreške. Sve netočnosti možete prijaviti na našu elektroničku poštu.

Naslovnica predstavlja ediciju, nije sken artikla koji je u prodaji (uglavnom je sken prvog broja). U slučaju da postoji veća naslovnica u gornjem lijevom uglu pojavit će se povečalo sa znakom "+". Klikom na isto, otvarit će se naslovnica u većem formatu. Desno od naslovnice su podaci o izdanju, naziv izdavača i grad te ukupno izašlih brojeva u ediciji. Ukoliko stoji "?", znači da je podatak nepoznat, a ukoliko je "+", edicija još uvijek izlazi (ukoliko su podaci redovito ažurirani), vrijeme izlaženja edicije, format (mnoge edicije mijenjale su formate tijekom izlaženja, u tom slučaju stoji "Razni"), te napomena, u slučaju da postoji.

Klikom na "popis edicije", otvarate popis stripova u pojedinoj ediciji, ako je on upisan u bazu (BSP). Popisi su informativnog karaktera i ne predstavljaju stripove u našoj ponudi.

Ispod zaglavlja stoji ukupan broj stripova pojedine edicije koje trenutno imamo u ponudi (ukupan broj, kao i ukupan broj različitih brojeva) a ispod je detaljan popis s cijenama.

Većina popisanih stripova trenutno nema skeniranu naslovnicu, već samo napomene u slučaju vidnih oštećenja (ukoliko Vas brine očuvanost stripa koji želite naručiti, kontaktirajte nas za više informacija).

Prikazani skenovi naslovnica su aktualni skenovi stripova u ponudi. Klikom na malu verziju naslovnice, otvara se veća. Slika Mistera Mačka znači da naslovnica još nije skenirana. "Na raspolaganju" je podatak koliko određenog stripa po određenoj cijeni trenutno imamo. U slučaju postojanja skenova više naslovnica, osim osnovne, koja je vidljiva sa lijeve strane, možete pogledati klikom na broj naslovnice.

Povrat na glavnu stranicu PONUDE EDICIJA!

| Uvjeti poslovanja i korištenja | Reklamacije i povrati | Izjava o privatnosti |
| www.skab612.com | ©2011.-2024. | Web: VJ |
| Sva prava zadržana, Strip knjižara Asteroid B612 d.o.o. | OIB: 89613690552 |